(MegaFun) - Trong những ngày lễ Tết, người dân ở khắp mọi nơi trên thế giới đã có những phong tục chào đón năm mới rất khác nhau và vô cùng thú vị.