ND - Là địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên, những năm qua, diện mạo huyện Mỹ Hào thay đổi đáng kể.