Phòng tránh viêm nhiễm vùng kín vào ngày "đèn đỏ"

Kênh 14 - 

Vùng kín luôn cần được XX đặc biệt chăm sóc, nhất là những ngày "đèn đỏ" đấy nhé.

Bạn có thể xem thêm:

Tin mới