(Kienthuc.net.vn) - Hỏi: Nhà tôi có ngõ đâm thẳng vào nhà, xin hỏi, điều này có xấu không? Nguyễn Thành Nam (Quán Thánh, Hà Nội).