Nhiều NSND không đồng tình với những tiêu chí xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT bất hợp lý, không sát thực gây bất bình trong giới nghệ sĩ và xã hội.