Gửi Congnghe@vtv.vn. Cho em hỏi làm sao để sử dụng được phần mềm phông chữ Tiếng Việt cho điện thoại Nokia 7610? Chuyên mục có thể giúp em được không? Em xin cảm ơn. Doilaphudu1988@...