PN - Trẻ đến trường để được học tập, yêu thương, tôn trọng. Thế nhưng, hiện nay vẫn còn nhiều em bị xâm hại bởi nạn bạo hành trong trường học.