“Cần đánh giá những ưu điểm, những cách làm hay, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, đồng thời nhân rộng mô hình điểm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các hệ thống Mặt trận, già làng trưởng bản, người có uy tín trong việc phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS” - Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã khẳng định như vậy tại Hội nghị tổng kết 5 năm MTTQ Việt Nam tham gia thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.