Thuốc lá là nguyên nhân gây bệnh tật, tử vong hàng đầu ở Việt Nam, đồng thời là nguyên nhân góp phần gia tăng đói nghèo, lấy đi nguồn lực đáng kể của Nhà nước và nhân dân trong việc giải quyết các hậu quả do thuốc lá gây ra.