Do nắng nóng kéo dài, tình trạng cháy rừng trong cả nước diễn biến phức tạp, đã có nhiều vụ cháy lớn xảy ra. Các vụ cháy tuy được chính quyền địa phương, chủ rừng và kiểm lâm huy động kịp thời lực lượng dập lửa, song vẫn gây thiệt hại nặng nề. Bạn đọc góp ý kiến chung quanh việc phòng, chống cháy rừng.