Lợn thương phẩm nuôi để lấy thịt đặc biệt nuôi qui mô lớn bị rất nhiều bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm. Có nhiều loại bệnh phòng là chính, chi phí điều trị bệnh rất tốn kém, hiệu quả lại thấp. Cách phòng bệnh tốt nhất cho lợn đối với những loại bệnh truyền nhiễm hiện nay là tiêm phòng bằng vacxin.