Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh với chức năng, nhiệm vụ chính là giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho người nước ngoài và công dân Việt Nam, đồng thời thực hiện tốt chức năng thống kê Nhà nước về người nước ngoài và xuất nhập cảnh. Đây là áp lực công việc rất lớn đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị phải nỗ lực thực hiện tốt công tác nghiệp vụ, giữ được hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.