QĐND Online – Bộ Tổng Tham mưu sẽ cung cấp các tài liệu về liên quan tới việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu các đơn vị tham gia chiến tranh và phối hợp tìm kiếm, thu thập thông tin về vấn đề này với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đó là nội dung chính của Chương trình phối hợp giải mã ký hiệu, phiên hiệu các quân đội trong chiến tranh giải phóng và bảo vệ tổ quốc vừa được Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và đồng chí Phạm Hữu Bồng, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ký sáng 22-6.