Tại Lễ công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2012, Bình Định là một trong những địa phương dẫn đầu trong điểm thành phần về tham gia của người dân ở cấp cơ sở và kiểm soát tham nhũng khu vực công. Phóng viên Báo Người cao tuổi phỏng vấn ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định về biện pháp duy trì thứ hạng trong thời gian tới…