VH- Tối 23.2, Lễ Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.