Ông Phạm Đức Ấn, Phó Tổng Giám đốc BIDV sẽ chức vụ Tổng Giám đốc VRB từ ngày 6/8.