(DVT.vn) - Với 70 cây sao đen cao vút, thu hút cò về, con phố này từng được gọi đùa là… "vương quốc cò lả”, nhưng nay đang bị tàn phá không thương tiếc.