TT - Lee San là vị vua thứ 22 của triều đại Joseon của Hàn Quốc vào thế kỷ thứ 18. Với 76 tập phim, Lee San - triều đại Chosun (ảnh) khắc họa một cách chân thực về vị vua anh minh này, đồng thời tái hiện một giai đoạn chuyển mình quan trọng của đất nước Hàn Quốc.