Một chiêu giải nhiệt cơn khát cho người hâm mộ không gì tuyệt vời hơn.