(TGĐA) - Cuộc sống hiện đại có nhiều biến cố từ gia đình. Nhưng bất kể cuộc đời có bao nhiêu giông tố, con người cũng không thể bỏ đi niềm hy vọng, sự kiên trì để đến với hạnh phúc.