2 chuyên gia luật quốc tế hàng đầu là Tiến sĩ Yas Banifatemi (thuộc nhóm Luật quốc tế và là đối tác của Tổ chức Trọng tài quốc tế thuộc Công ty luật Shearman & Sterlings) và Giáo sư Tom Ginsburg (Giáo sư Luật quốc tế và Khoa học tại Đại học Luật Chicago, Mỹ) đều coi việc Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế về luật Biển (ITLOS) là hoàn toàn đúng đắn.