KTNT- Theo luật sư Phạm Quốc Thanh, Đoàn Luật sư Hà Nội, khi người điều khiển phương tiện gây tai nạn, những vụ đơn lẻ có mức bồi thường thấp được thực hiện thông qua thương lượng trực tiếp hoặc qua cơ quan chức năng. Tuy nhiên, những vụ tai nạn giao thông (TNGT) có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì việc bồi thường, khắc phục hậu quả không được đầy đủ do người gây tai nạn không có khả năng hoặc không đủ tài sản để thực hiện trách nhiệm...