Mặc dù, khoa học công nghệ đã có những bước tiến bộ dài nhưng đến nay, khi quyết toán bù lỗ xăng dầu, một số doanh nghiệp (DN) vẫn dùng định mức tiêu hao xăng dầu trong quá trình sản xuất và kinh doanh được xây dựng từ năm 1986 (khi kỹ thuật còn lạc hậu). Việc “lập lờ” để hưởng lợi của DN như nêu trên đã được nhiều đại biểu đưa ra chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội. Trong quá trình kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước cũng phát hiện và đề nghị các DN phải xây dựng định mức mới. Nhưng đến nay, vấn đề này dường như vẫn “giậm chân” tại chỗ?.