(VnMedia) - Mặc dù Thông tư của Bộ Tài chính về lệ phí cấp biển số ôtô xe máy đã có hiệu lực từ 5/2/2011 nhưng HĐND các thành phố lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh vẫn chưa họp và có quyết định mới nên mức phí cấp biển số ôtô vẫn ở mức 2 triệu đồng. Trong khi đó, thông tin về lệ phí trước bạ tăng lên khung 15-20% vẫn là dự thảo.