(24h) - Đùi to, bắp tốt - niềm 'tự hào' một thủa của người Á đông nay đã bị 'thiêu rụi'. Nhưng xin đừng lo lắng khi người ta tung hê những đôi chân dài, bắp thon với sự thèm muốn cao ngất trời vì đã có 'phép thần' cho bạn giắt túi...