(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 6023/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Tôn Thất Tùng kéo dài (đoạn từ đường Vành đai 2,5 đến Vành đai 3), tỷ lệ 1/500.