(baodautu.vn) Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa ký Quyết định 2284/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”.