Huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, có tiềm năng nông, lâm nghiệp khá phong phú. Diện tích rừng có gần 57 nghìn ha, chiếm 3/4 diện tích toàn huyện, trong đó đất lân lũng chiếm diện tích lớn; khí hậu ẩm mát rất thích hợp cho việc trồng và phát triển các loại cây quả đặc sản và cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế cao. Khai thác lợi thế đó, Bắc Sơn đang từng bước chuyển đổi cây trồng để khai thác tiềm năng diện tích đất trên núi đá vôi, khai thác đất hoang hóa trong lân lũng.