ND - Từ hơn mười năm nay, nghề nuôi tôm đã góp phần làm thay đổi cuộc sống của nhiều người dân Sóc Trăng, đưa kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng GDP ở tỉnh này vượt lên. Nhưng để nghề nuôi tôm càng xanh phát triển bền vững, còn nhiều vấn đề phải giải quyết.