(Tamnhin.net) - Vùng duyên hải Nam Trung bộ bao gồm 8 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Có thể khẳng định đây là vùng đất có những lợi thế rất quan trọng trong phát triển kinh tế, nhất là phát triển du lịch biển, đảo...