(Tin tuc 24h) - Ngực để trần và môi trên đeo khuyên, đó là những hình ảnh ấn tượng đầu tiên của một bộ lạc người da đỏ thất lạc sâu trong rừng rậm nhiệt đới Amazon.