(PL&XH)-"Pháp chế giữ vai trò quan trọng"- là khẳng định của nhiều đại diện Sở, ngành trên địa bàn TP Hà Nội về vai trò tham mưu của bộ phận pháp chế trong việc giúp các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.