Là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, từ khi trở về địa phương năm 2000 đến nay, ông Trần Hữu Thịnh - Bí thư chi bộ của thôn Ngoài, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vẫn mang trong mình "chất" của anh bộ đội Cụ Hồ, nhiệt tình với công tác Đảng, công tác xã hội, luôn gương mẫu đi đầu trong công tác vận động quần chúng, góp phần xây dựng đời sống kinh tế - xã hội của thôn, xã ngày càng phát triển bền vững.