(VOV) - Phát huy truyền thống của vùng quê cách mạng, tiếp bước hào khí của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, Nghệ An đang tạo bước đột phá về kinh tế xã hội, chuyển mình đi lên, chủ động hội nhập và phát triển