- Đã hơn 10 năm kể từ khi các doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiếp xúc với thương mại điện tử (TMĐT). Có thể khẳng định, TMĐT có những ưu thế rất lớn đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng, nhất là trong quá trình hội nhập hiện nay.