“Phát huy bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới” là chủ đề Hội thảo khoa học do Học viện Chính trị ( Bộ Quốc phòng) tổ chức ngày 4/12, tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và 20 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân.