Để "tự cung tự cấp" chất ma túy, một đối tượng tại TP Tam Kỳ đã tự tay trồng cần sa tại vườn nhà để sử dụng…