Diễn viên nhí đóng vai Kim Tan trong "The Heirs - Những người thừa kế" thực chất chính là diễn viên nhí đóng vai Goo Jun Pyo trong "Boys Over Flowers".