(PL)- Sáng 7-8, sau nhiều giờ băng rừng già, người dân và chính quyền địa phương huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) đã tìm đến nơi ở của hai người được cho là “người rừng”.