(VTV Online) - Một đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động quy mô lớn vừa được phát hiện tại tỉnh Nghệ An.