Ngày 22/11, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam - Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Công ty cổ phần Robot Tosy phát động cuộc thi “Tự hào Việt Nam” trong thiếu nhi cả nước.