- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hà Nội vừa chính thức phát động Cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền về dân số- kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) năm 2011.