Bộ Y tế đã chính thức phát động Chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên phạm vi cả nước. Chiến dịch này tập trung cao điểm từ ngày 1/9 đến 30/9/2009 với chủ đề “Vì những đứa con không nhiễm HIV” nhằm từng bước nâng cao nhận thức cho phụ nữ và người dân nói chung về dự phòng lây nhiễm HIV cho trẻ góp phần giảm dần tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con ở nước ta...