Tiếp theo 2 quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp chế biến thủy sản vi phạm gây ô nhiễm môi trường và tài nguyên nước do UBND tỉnh Sóc Trăng ra quyết định với tổng số tiền phạt trên 110 triệu đồng, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng vừa ra 10 quyết định xử phạt 10 đơn vị doanh nghiệp và cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản với tổng số tiền trên 236 triệu đồng.