Sau khi đắc cử, Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội. GTVT xin trích đăng nguyên văn bài phát biểu.