(VOH) - Nghị quyết TW4 khóa 11 ra đời đã nhận được sự đồng thuận và nhất trí cao không chỉ toàn hệ thống chính trị mà cả các tầng lớp nhân dân. Đó là động lực to lớn để Đảng bộ Tp cùng song hành với Đảng bộ các địa phương cả nước triển khai và thực hiện NQ TW 4 về " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".