Chiều 29/11, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã bế mạc sau 32 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.