(baodautu.vn) Chính phủ dự kiến sẽ nâng mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán. Theo đó, mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, cá nhân, tổ chức phải chịu xử phạt chính từ 200.000 đồng đến 30 triệu đồng thay cho mức từ 200.000 đồng đến 20 triệu đồng như hiện nay.