Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung): Bổ sung, nâng thẩm quyền xử phạt

Nhân Dân - 

Theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 vừa được công bố ngày 5-5-2008 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-8-2008, đã có hàng loạt vấn đề nổi cộm được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn với yêu cầu của thực tế. Dưới đây là một số nội dung chính.

Tin mới