(Chinhphu.vn) - Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) bắt đầu sử dụng phần mềm “Bản đồ tìm đường xe buýt Hà Nội” trên nền tảng website www.timbus.vn từ 20/12.